ติดต่อลงโฆษณา [email protected]

ผู้เขียน หัวข้อ: สร้าง php ajax chat ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล  (อ่าน 264 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ nut43150tier2

  • New Member
  • *
  • กระทู้: 4
    • ดูรายละเอียด
เนื้อหานี้ จะเป็นแนวทางการทำ ระบบสนทนา หรือ chat box อย่างง่าย
ที่สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติม เริ่มต้นให้ทำการสร้างตารางตามโครงสร้าง
คำสั่ง sql ดังนี้

โค้ด: [เลือก]
--
-- Table structure for table `tbl_chat`
--
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tbl_chat` (
  `chat_id` int(11) NOT NULL,
  `chat_msg` varchar(200) NOT NULL,
  `chat_user1` int(11) NOT NULL,
  `chat_user2` int(11) NOT NULL,
  `chat_datetime` datetime NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
 
--
-- Indexes for dumped tables
--
 
--
-- Indexes for table `tbl_chat`
--
ALTER TABLE `tbl_chat`
  ADD PRIMARY KEY (`chat_id`),
  ADD KEY `chat_user1` (`chat_user1`),
  ADD KEY `chat_user2` (`chat_user2`);
 
--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--
 
--
-- AUTO_INCREMENT for table `tbl_chat`
--
ALTER TABLE `tbl_chat`
  MODIFY `chat_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

ตาราง tbl_chat ประกอบด้วย
 
chat_id เลขรัน autoincrement
chat_msg เก็บข้อความสนทนา
chat_user1 เก็บ id ของผู้ใช้ที่เป็นคนผู้ส่งข้อความ
chat_user2 เก็บ id ของผู้ใช้ที่เป็นคนผู้รับข้อความ
chat_datetime เก็บวันที่ เวลา ที่ส่งข้อความ

ไฟล์ สำหรับเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล dbconnect.php

โค้ด: [เลือก]
<?php  
$mysqli 
= new mysqli("localhost""root","","test");  
/* check connection */ 
if ($mysqli->connect_errno) {  
    
printf("Connect failed: %s\n"$mysqli->connect_error);  
    exit();  
}  
if(!
$mysqli->set_charset("utf8")) {  
    
printf("Error loading character set utf8: %s\n"$mysqli->error);  
    exit();  
}

ไฟล์เพิ่มข้อมูลการ chat และแสดงรายการ chat ชื่อ ajax_chat.php
รูปแบบการใช้งานจะเป็นรูปแบบง่ายๆ สามารถไปประยุกต์เพิ่มเติมได้

โค้ด: [เลือก]
<?php  
session_start
();
include(
"dbconnect.php");
// ถ้ามี session ของคนที่กำลังใช้งานอยู่ และมีค่า id ของคนที่เป็นจะส่งไปหา และข้อความไม่ว่าง ส่งมาเพิ่มข้อมูล
if(isset($_SESSION['ses_user_id']) && $_SESSION['ses_user_id']!=""
&& isset($_POST['user2']) && $_POST['user2']!=""
&& isset($_POST['msg']) && $_POST['msg']!="" ){
    
$sql="
    INSERT INTO tbl_chat SET 
    chat_msg='"
.$_POST['msg']."',
    chat_user1='"
.$_SESSION['ses_user_id']."',  
    chat_user2='"
.$_POST['user2']."',
    chat_datetime='"
.date("Y-m-d H:i:s")."'        
    "
;
    
$mysqli->query($sql);
    exit;
}
// ส่งค่ามาเพื่อรับข้อมูลไปแสดง
if(isset($_POST['viewData']) && $_POST['viewData']!=""){
header("Content-type:application/json; charset=UTF-8");            
header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate");           
header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0"false);      
    if(
$_POST['viewData']==1){ // เงื่อนไขกรณีส่งค่ามาครั้งแรก แสดงรายการทั้งหมดที่มีอยู่ 
        // กำหนดเงื่อนไขคำสั่งแสดงรายการทั้งหมดของคู่สนทนา
        
$sql="
        SELECT * FROM tbl_chat WHERE chat_id>'"
.$_POST['maxID']."' AND
        (
            (chat_user1='"
.$_SESSION['ses_user_id']."' AND chat_user2='".$_POST['userID']."') OR 
            (chat_user1='"
.$_POST['userID']."' AND chat_user2='".$_SESSION['ses_user_id']."')
        )   
        ORDER BY chat_id 
        "
;
         
    }else{ 
// แสดงทีละรายการกรณีเริ่มสนทนา
        // กำหนดเงื่อนไขแสดงรายการล่าสุดที่ละ 1 รายการที่มีการเพิ่มเข้ามาใหม่
        
$sql="
        SELECT * FROM tbl_chat WHERE chat_id>'"
.$_POST['maxID']."' AND
        (
            (chat_user1='"
.$_SESSION['ses_user_id']."' AND chat_user2='".$_POST['userID']."') OR 
            (chat_user1='"
.$_POST['userID']."' AND chat_user2='".$_SESSION['ses_user_id']."')
        )   
        ORDER BY chat_id LIMIT 1
        "
;
    }
    
$result $mysqli->query($sql);
    if(
$result){
        while(
$row $result->fetch_array()){
            
$json_data[]=array(
                
"max_id"=>$row['chat_id'],
                
"data_align"=>($_SESSION['ses_user_id']==$row['chat_user1'])?"right":"left",// ถ้าเป็นข้อความที่ส่งจากผู้ใช้ขณะนั้น
                
"data_msg"=>$row['chat_msg']         
            );  
        }
    }
    
$json =json_encode($json_data);
    echo 
$json;// ส่งค่ากลับเป็น json object
    
exit;
}

มาดูรูปแบบคำสั่ง sql ส่วนของการดึงข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจ

โค้ด: [เลือก]
SELECT * FROM tbl_chat WHERE chat_id>'".$_POST['maxID']."' AND
(
    (chat_user1='".$_SESSION['ses_user_id']."' AND chat_user2='".$_POST['userID']."') OR
    (chat_user1='".$_POST['userID']."' AND chat_user2='".$_SESSION['ses_user_id']."')
)   

หมายถึง ดึงข้อมูลจากตาราง tbl_chat โดยแสดง chat_id ที่มากกว่าค่าป้จจุบันที่แสดงอยู่
หรือก็คือแสดงรายการที่เพิ่มเข้าไปใหม่ และ
เป็นรายการที่ผู้ใช้คนนั้นเป็นคนส่ง หรือ ผู้ใช้คนนั้นเป็นคนรับ เช่น สมมติ
เราเป็นผู้ส่ง มี id = 1 ผู้รับมี id = 2
เงื่อนไขแรก
คนที่ส่งเป็นเรา $_SESSION['ses_user_id'] เท่ากับ chat_user1 และผู้รับเป็น $_POST['userID'] เท่ากับ
chat_user2
จะได้เงื่อนไขเป็น
(chat_user1='1' AND chat_user2='2')
เงื่อนไขที่สอง
คนที่ส่งมาเป็น $_POST['userID'] เท่ากับ chat_user1 และผู้รับเป็นเรา $_SESSION['ses_user_id'] เท่ากับ
chat_user2
จะได้เงื่อนไขเป็น
(chat_user1='2' AND chat_user2='1')
ดังนั้นเงื่อนไขของรายการที่แสดงก็คือ ทุกรายการที่เราส่งหาเขา หรือเขาส่งหาเรา ให้นำมาแสดง

ต่อไปเป็นไฟล์สุดท้าย ไฟล์ chat_box.php
เป็นไฟล์สมมติ ทดสอบการใช้งาน

โค้ด: [เลือก]
<?php
session_start
();
// สำหรับใช้ในตัวอย่างการกำหนด session user_id
if(isset($_POST['set_user1'])){
    
$_SESSION['ses_user_id']=$_POST['userID'];
}
if(isset(
$_POST['set_user2'])){
    
$_SESSION['ses_user_id2']=$_POST['userID'];
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>chat box</title>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">   
</head>
 
<body>
 
<style type="text/css">
div#messagesDiv{
    display: block;
    height: 280px;
    overflow: auto;
    background-color: #FDFDE0;
    width: 700px;
    margin: 5px 0px;
    border: 1px solid #CCC;
}
.left_box_chat{
    border: 1px solid #CCC;
    border-radius: 25px;
    margin: 5px;
    padding: 0px 10px;
    display:inline-block;
    float:left;
    clear:both;
    text-align:left;
    background-color:#FFF; 
}
.right_box_chat{
    border: 1px solid #CCC;
    border-radius: 25px;
    margin: 5px;
    padding: 0px 10px;
    display:inline-block;
    float:right;
    clear:both;
    text-align:right;
    background-color:#9F6;
}
</style>
 
<br>
<div id="messagesDiv">
<!--<div class="left_box_chat">1</div>
<div class="right_box_chat">2</div>-->
</div>
<div class="bg-info" style="width:700px;padding:5px 0px;">
<div class="row">
  <div class="col-xs-4">
    <input type="text" class="form-control" name="userID1" id="userID1" value="<?=(isset($_SESSION['ses_user_id']))?$_SESSION['ses_user_id']:''?>" placeholder="UserID 1">
    <input type="text" class="form-control" name="userID2" id="userID2" value="<?=(isset($_SESSION['ses_user_id2']))?$_SESSION['ses_user_id2']:''?>" placeholder="UserID 2">   
  </div>
  <div class="col-xs-5">
<!--  input hidden สำหรับ เก็บ chat_id ล่าสุดที่แสดง-->
  <input name="h_maxID" type="hidden" id="h_maxID" value="0">
  <input type="text" class="form-control" name="msg" id="msg" placeholder="Message">
  </div>
</div>
</div>
<br>
การใช้งาน<br>
1. ทดสอบโดยเปิดบราวเซอร์ 2 อันเช่น chrome กับ firefox แล้วรันไฟล์ทดสอบนี้<br>
2. ที่ chrome <br>
    2.1 ให้เลือก user 1 แล้วกดปุ่ม Set user 1<br>
    2.2 ให้เลือก user 2 แล้วกดปุ่ม Set user 2<br>   
3. ที่ firefox  <br>
    3.1 ให้เลือก user 2 แล้วกดปุ่ม Set user 1<br>
    3.2 ให้เลือก user 1 แล้วกดปุ่ม Set user 2<br>   
4. เร่ิมการสนทนา
<br>
<form name="form1" method="post" action="">
  <select name="userID" id="userID">
    <option value="1">User 1</option>
    <option value="2">User 2</option>   
  </select>
  <input type="submit" name="set_user1" value="Set User 1">
    <input type="submit" name="set_user2" value="Set User 2">
</form>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>     
<script type="text/javascript">
var load_chat; // กำหนดตัวแปร สำหรับเป็นฟังก์ชั่นเรียกข้อมูลมาแสดง
var first_load=1; // กำหนดตัวแปรสำหรับโหลดข้อมูลครั้งแรกให้เท่ากับ 1
load_chat = function(userID){
    var maxID = $("#h_maxID").val(); // chat_id ล่าสุดที่แสดง
    $.post("ajax_chat.php",{
        viewData:first_load,
        userID:userID,
        maxID:maxID
    },function(data){
        if(first_load==1){ // ถ้าเป็นการโหลดครั้งแรก ให้ดึงข้อมูลทั้งหมดที่เคยบันทึกมาแสดง
            for(var k=0;k<data.length;k++){ // วนลูปแสดงข้อความ chat ที่เคยบันทึกไว้ทั้งหมด
                if(parseInt(data[0].max_id)>parseInt(maxID)){ // เทียบว่าข้อมูล chat_id .ใหม่กว่าที่แสดงหรือไม่
                    $("#h_maxID").val(data[k].max_id); // เก็บ chat_id เป็น ค่าล่าสุด
                    // แสดงข้อความการ chat มีการประยุกต์ใช้ ตำแหน่งข้อความ เพื่อจัด css class ของข้อความที่แสดง
                    $("#messagesDiv").append("<div class=""+data[k].data_align+"_box_chat">"+data[k].data_msg+"</div>");
                    $("#messagesDiv")[0].scrollTop = $("#messagesDiv")[0].scrollHeight; // เลือน scroll ไปข้อความล่าสุด     
                }
            };
        }else{ // ถ้าเป็นข้อมูลที่เพิ่งส่งไปล่าสุด
            if(parseInt(data[0].max_id)>parseInt(maxID)){ // เทียบว่าข้อมูล chat_id .ใหม่กว่าที่แสดงหรือไม่
                $("#h_maxID").val(data[0].max_id); // เก็บ chat_id เป็น ค่าล่าสุด
                // แสดงข้อความการ chat มีการประยุกต์ใช้ ตำแหน่งข้อความ เพื่อจัด css class ของข้อความที่แสดง
                $("#messagesDiv").append("<div class=""+data[0].data_align+"_box_chat">"+data[0].data_msg+"</div>");
                $("#messagesDiv")[0].scrollTop = $("#messagesDiv")[0].scrollHeight;   // เลือน scroll ไปข้อความล่าสุด
            }
        }
        first_load++;// บวกค่า first_load
    });     
}
// กำหนดให้ทำงานทกๆ 2.5 วินาทีเพิ่มแสดงข้อมูลคู่สนทนา
setInterval(function(){
    var userID = $("#userID2").val(); // id user ของผู้รับ
    load_chat(userID); // เรียกใช้งานฟังก์ช่นแสดงข้อความล่าสุด
},2500);   
$(function(){
     
 
 /// เมื่อพิมพ์ข้อความ แล้วกดส่ง
  $("#msg").keypress(function (e) { // เมื่อกดที่ ช่องข้อความ 
    if (e.keyCode == 13) { // ถ้ากดปุ่ม enter 
      var user1 = $("#userID1").val(); // เก็บ id user  ผู้ใช้ที่ส่ง
      var user2 = $("#userID2").val(); // เก็บ id user  ผู้ใช้ที่รับ
      var msg = $("#msg").val();  // เก็บค่าข้อความ 
      $.post("ajax_chat.php",{
          user1:user1,
          user2:user2,
          msg:msg
      },function(data){
            load_chat(user2);// เรียกใช้งานฟังก์ช่นแสดงข้อความล่าสุด
            $("#msg").val(""); // ล้างค่าช่องข้อความ ให้พร้อมป้อนข้อความใหม่         
      });
 
    } 
  }); 
   
});
 
</script>
</body>
</html>
ufabetufabet1688ufaแทงบอลแบบ 1×2
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง พร้อมเพิ่มเติมไฟล์ประยุกต์ chat_box_log.php และ chat_box_apply.php
ได้ที่  http://www.ninenik.com/download/php_ajax_chat.rar

source:https://www.ninenik.com/content.php?arti_id=724

ออฟไลน์ jijira

  • New Member
  • *
  • กระทู้: 28
    • ดูรายละเอียด
สุดยอดมากๆเลยคะ  ยิงปลา